Strömliden – Risvedens pärla

Strömliden är en liten jordbruksfastighet på ca 5 hektar som ligger norr om Göteborg, mellan Alingsås och Sollebrunn. Gården ligger nära Idåsens naturreservat, drygt 110 meter över sjön Anten, med ängar och dammar som omgärdas av en 1,1 kilometer lång stenmur som är hög, bred och vällagd. Muren tros innehålla drygt 4000 kubikmeter sten. Ängarna gästas av får under sommaren, vårt bidrag till öppna landskap i Sverige.

Lite historik om Strömliden:

År 1824 flyttade Lars Andersson (född 1775) till en backstuga på kronallmänningen Risveden. Hans son och sonson bodde här fram till 1889. Då flyttade Svante Johansson med sin maka Anna till Strömliden, som då stod som torp under Gräfsnäs egendom.

1901 såldes Gräfsnäs egendom till Gräfsnäs aktiebolag och ett arrendekontrakt upprättades med Svante. Arrendesumman var då 60 kr per år och Svante och hans familj förband sig att efter tillsägelse göra dagsverken på huvudgården.

Dagsverken skulle ersättas med 15 öre per timme för mansverken, 10 öre per timme för kvinnodagsverken och 35 öre per timme för hästdagsverken. Det blir 400 mansdagsverkstimmar för att betala arrendet.

Torpet friköptes från Gräfsnäs AB 1903 för 1300 kronor. 1927 förrättades bouppteckning efter Svantes maka Anna. Tillgångarna var då, taxeringsvärde 2300 kronor, 1 gammal häst 100 kronor, 4 små kor 400 kronor och lösöre 321 kronor.

1940 övertog sonen Hjalmar fastigheten. 1965 köpte Helge och Ann Svensson Strömliden och bodde där till april 2005. Sedan dess bor Lars och Marina Almendingen med hundar och katter på gården.

© 2009  -  NinneBo Stuguthyrning

Hem     Om Strömliden     Se & göra     Priser     Kontakt    Gästbok